Zdrowie

Uwaga! Wysoki poziom substancji rakotwórczej w partii chipsów warzywnych

Wysoki poziom akryloamidu w partii chipsów warzywnych

Zagrożenie:

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez producenta wycofaniu niżej wymienionych chipsów warzywnych ze względu na wysoki poziom akryloamidu.
Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt: GoPure vegetable chips – mixed varieties, 40 g

Numer partii: 086614

Data minimalnej trwałości: 18.11.2023

Producent: Yellow Chips B.V., Fabrieksweg 6, NL-8304 AT Emmeloord, Niderlandy

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Dystrybutor w Polsce – firma Eko-Wital Sp. z o.o. poinformowała wszystkich klientów o stwierdzonej niezgodności oraz konieczności zwrotu produktu.

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktu określonego w tym komunikacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *